Nejzajímavější místa v Egyptě

Pyramidy v Gíze

Pyramidy v Gíze nedaleko Kahiry jsou bezkonkurenčně nejznámější egyptskou památkou. Představují poslední ze starověkých sedmi divů světa, který se dochoval až do dnešních dnů. Nejstarší Cheopsova pyramida vznikla 2 600 let př. Kr., je vysoká 137 metrů a na její stavbu bylo použito kolem 2,5 milionu vápencových bloků. V komplexu se dále nacházejí dvě další hlavní pyramidy – Chefrónova a Menkauerova – a také několik chrámů a menších nedostavěných pyramid, které byly určeny pravděpodobně pro manželky faraónů. Nad celým pohřebištěm bdí obrovitá Sfinga, vytesaná z jediného kamenného bloku.

Káhira

Hlavní město Káhira se svými 16 miliony obyvatel je trochu chaotické a zaprášené město, ale přesto má svoje neopakovatelné kouzlo. Za nejzajímavější část je možné považovat jeho středověkou (islámskou) čtvrť se spletí úzkých uliček s rušným životem. Na každém rohu se zde setkáte s mešitami, koptskými kostely, velkolepými středověkými bránami a bazary, kde si můžete koupit cokoli od náhradních dílů na motorku až po parfémy. Najdete zde největší bazar celé Afriky Chán al-Chalílí, rozsáhlou pevnost Citadela, Íbn Tulúnova mešitu, patřící k největším na světě, a známou mešitu Al-Azhar s druhou nejstarší fungující univerzitou na světě.

Návštěvníci Káhiry by si neměli nechat ujít ani Egyptské muzeum se sbírkami čítajícími více než 120 tisíc exponátů. Najdete zde sarkofágy, mumie, šperky či úchvatné poklady faraóna Tutanchamóna, mezi nimiž vyniká jeho posmrtná maska, odlitá z pravého zlata. Muzeum je otevřeno denně od 9 do 17 hod.

Abú Simbel

Abú Simbel představuje vedle pyramid v Gíze jednu z nejcennějších památek starověkého Egypta. Nacházejí se zde dva chrámy postavené faraónem Ramesse II., vytesané do pískovcových útesů nad řekou Nilem. Nad velkým chrámem, zasvěceným bohům Amonovi, Re-Harachtejovi a Ptahovi, se tyčí 20 metrů vysoká panovníkova socha. Kvůli stavbě Asuánské přehrady v 60. letech minulého století bylo nutné tyto chrámy přesunout o 65 metrů výše, aby nedocházelo k jejich zaplavení. Jednalo se tehdy o jeden z největších výkonů moderního inženýrství.

Chrám v Luxoru

Luxor na řece Nilu, zhruba 700 km jižně od Káhiry, stojí na místě starověkého města Théby. Zdejší chrám byl postaven kolem r. 1 400 př. Kr. a na jeho výstavbě se podíleli především faraónové Amenhotep III. a Ramesse II. Jeho hlavním účelem byla oslava svátku Opet, později však sloužil také křesťanům a muslimům.

Chrámový komplex v Karnaku

Na výstavbě chrámového komplexu v Karnaku, který byl hlavním místem uctívání boha Amóna, pracoval bezpočet generací egyptských faraónů po dobu 1 600 let. Při jeho návštěvě se však seznámíte s celým pantheonem bohů a bohyň starověkého Egypta. Na ploše o rozměrech 1500 x 800 metrů jsou zde rozmístěny svatyně, pylony a obelisky zasvěcené celé plejádě božstev – jedná se tedy o určitý druh tematického parku.

Údolí králů

Pohřebiště v Údolí králů vzniklo v době, kdy egyptští faraónové nechtěli být nadále pohřbívaní v pyramidách, které se často stávali terčem vykradačů. Za místo svého posledního odpočinku si proto zvolili vápencové údolí v Thébských horách, které představovalo záruku, že zde jejich mumie budou uchovány navěky. Velkou proslulost si získala hrobka faraóna Tutanchamóna, která byla objevena téměř neporušená v r. 1922. V současnosti se velké oblibě těší hrobka královny Nefertari, manželky Ramesse II., která byla zpřístupněna veřejnosti v r. 1995.

Klášter sv. Kateřiny na Sinaji

Na Sinajském poloostrově se ve výšce 2 629 metrů nachází pravoslavný klášter sv. Kateřiny. Na tomto místě měl podle tradice převzít židovský prorok Mojžíš desky s desaterem božích přikázání. Výlet na tuto horu může být úžasným zážitkem, zvláště pokud se vám podaří spatřit východ slunce nad okolní pouštní krajinou. Na zpáteční cestu si můžete pronajmout velblouda a vydat se dolů na jeho hřbetu.

Dále by vás mohlo zajímat


Pyramidy v Gíze Pyramidy v Gíze

Pohled na Káhiru, hlaví město Egypta Pohled na Káhiru, hlaví město Egypta

Noční pohled na chrám Abú Simbel Noční pohled na chrám Abú Simbel

Chrám v Luxoru Chrám v Luxoru

Klášter sv. Kateřiny na Sinaji Klášter sv. Kateřiny na Sinaji

Souhlasím

Pokračováním v prohlížení této stránky souhlasím s použitím souborů cookies (viz. Podmínky používání).